Reglar

TURBOTOUR REGLAR

> TT er IKKJE eit kappløp. Vi køyrer saman i ordna forhold.

> Overhold fartsgrensene og vegtrafikklova.
> Det er 18 års aldersgrense.

> Oppfør deg sømeleg.